آرشیو دسته بندی ها: آتنا خبرنامه!


متن آهنگ هنوز همونم صادق و آتنا

متن آهنگ هنوز همونم صادق و آتنا آه زندگی آروم آغوش باز کن آی فا*حشه آهم با تو راست شد بشکن کسی نیس جمع کنه بشکن کسی نیس درک کنه بکن کسی نیس رد کنه بگذر کسی نیس صبر کنه...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا