آرشیو دسته بندی ها: فری خبرنامه!


متن آهنگ جنگ مغز رضا پیشرو و فری

متن آهنگ جنگ مغز رضا پیشرو و فری از ما دیگه چی میخوای جز حرفای دفتر دقایق دردای جنگل سوابق جنگای مغزم عواقب رسیدن به جنگای تو قلبم من بالای برجای گنده وای میستم کلماتم مث مرواریدن میدونی هدفم جهانی...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا