آرشیو دسته بندی ها: جی دال خبرنامه!


متن آهنگ چت و مست میشیم بهزاد لیتو (جی دال پایا)

متن آهنگ چت و مست میشیم بهزاد لیتو (جی دال پایا) چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چی...
ادامه مطلب »

متن آهنگ شوگرمن بهزاد لیتو و جی دال

متن آهنگ شوگرمن بهزاد لیتو و جی دال Met a false friend On a lonely, dusty road Sugarman.. بازم پس بیداره باز علف با آدمای ناخلف میچاقه کک و دستش این دخیه کنارش میزش شیش تا لاین داره انگار اتوبان...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا