آرشیو دسته بندی ها: لاله خبرنامه!


متن آهنگ فردا بهزاد لیتو و لاله

متن آهنگ فردا بهزاد لیتو و لاله روی تخت نشستی چشمات خماره روی لب و گردنت یه ماچ دوباره باختن دستات انگار قماره لبات گرم و مــرطوب انگار شماله نبینم که هی تو غر بزنی وقتی میتونی با لیتو دور...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا