آرشیو دسته بندی ها: پایا خبرنامه!


متن آهنگ چت و مست میشیم بهزاد لیتو (جی دال پایا)

متن آهنگ چت و مست میشیم بهزاد لیتو (جی دال پایا) چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چتو مست میشیم میمونیم تا شیش صبح چی...
ادامه مطلب »

متن آهنگ توی مه بهزاد لیتو و پایا

متن آهنگ توی مه بهزاد لیتو و پایا صبح خوابیده رو بیت انگار قرص خورده بیدار نشه یه حالت ک*خل شه خیلی فون مریضه و منم دکترش به خودت میگی لیتو کمه فسفرش هی میخوان بیان پهلوم میگم نه خستم...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا