آرشیو دسته بندی ها: پایدار خبرنامه!


متن آهنگ توی مه بهزاد لیتو و پایدار

متن آهنگ توی مه بهزاد لیتو و پایدار صِدام خوابیده رو بیت انگار قرص خورده بیدار نَشه یهو لیتو ک* خُل شه خیلی فلوم مریضه و منم دکترش به خودت میگی لیتو کمه فسفرش هی میخوان بیان پَلوم ، میگم...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا