متن آهنگ از روزی که رفتی از گروه آریان

متن آهنگ از روزی که رفتی از گروه آریان

از روزی که رفتی

از روزی که رفتی دنیا چه قشنگهاین خونه پر از عطر گلای رنگارنگه

از روزی که رفتی جولون می ده آفتابشب تو آسمون دوباره پیداش می شه مهتاب

آخه با تو که دیگه چیزی به چِشَم کم نمی اومد

تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد

ماهم تویی و شب بی تو مهتابی نمیشد

آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد

صبح بعد از اون روز کذاییآسمون پر شد از رنگ حنایی

نمی خواست انگار به روش بیارهکه تو باشی، حناش رنگی نداره

اگه یک دنیا قشنگی باشهاگه هر جا پر از عطر گلا شه

بدون اینو، دلم پیش تو گیره نمی تونه کسی جاتو بگیره

آخه با تو که دیگه چیزی به چِشَم کم نمی اومد

تو بودی و هیچ چیزی به چشمم نمی اومد

ماهم تویی و شب بی تو مهتابی نمیشد

آفتاب واسه من پیش تو آفتابی نمی شد

www.1nafare.com

متن آهنگ ای همه هستی از محمد اصفهانی

متن آهنگ ای همه هستی از محمد اصفهانی

ای همه هستی

تـو مگـو مـا را بـدان شـه بـــار نیست

بــا کــریمـان کــارهـا دشوار نیست

چون در این دل برق مهر دوست جست

اندر آن دل دوستی می دان که هست

هیــچ عــاشق خود نبــاشد وصـل جـو

کــه نــه معشوقش بــود جـویـای او

در دل تــو مهــر حـق چون گشته نـو

هست حــق را بی گمان مهـری به تو

ای همـه هستـی زتــو پـیــــدا شده

خــاک ضعیف از تـــو تــوانـــا شده

آنـچــه تغیــــر نپـذیـــرد تـویـــی

وانکـــــه نـمردست ونمیــرد تــویی

تــا کــرمـت راه جـهــان بــرگرفت

پشت زمیــن بــار گــران بــرگـرفت

هــرکــه نــه گـویای تو خاموش بـه

هــرچـــه نــه یـــاد تــو فراموش به

غنچــه کمــر بستـه کـه مـا بنده ایم

گــل همه تـن جـان که به تو زنده ایم

دست از این پیـش کـه دارد کــه مـا

زاری از ایــن بیش کــه دارد کـه مــا

چــاره مــا ســاز کــه بــی یـاوریـم

گـــر تـــو بـرانــی بـه که روی آوریم

www.1nafare.com

متن آهنگ خانه آئینه از محمد اصفهانی

متن آهنگ خانه آئینه از محمد اصفهانی

خانه آئینه

قتست که بنشینی و گیسو بگشایی

تا با تو بگویم غم شبهای جدایی

بزم تو مرا میطلبد آمدم ای جان

من عودم و از سوختنم نیست رهایی

تا در قفس بال و پر خویش اسیرست

بیگانه پرواز بود مرغ هوایی

ا شوق سر انگشت تو لبریز نواهاست

تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی

ای وای بر آن گوش که بس نغمه این نای

بشنید و نشد آگه از اندیشه نایی

افسوس بر آن چشم که با پرتو صد چشم

در آینه ات دید و ندانست کجایی

در آینه بندان پریخانه چشمم

بنشین که به مهمانی دیدار خود آیی

بینی که دری از تو بروی تو گشایند

هر در که بر این خانه آیینه گشایی

www.1nafare.com

متن آهنگ عشق نهان از محمد اصفهانی

متن آهنگ عشق نهان از محمد اصفهانی

عشق نهان

دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من

دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من

عشق تو در دل نهان شد دل زار و تن ناتوان شد

رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکـر مـن

مـی سـوزم از اشتیاقت در آتشم از فـراقت

کانــون مـن سینه مـن سـودای مـن آذر مـن

بـار غـم عشق او را گـردون نیـــارد تحمـل

چـون مـی تـوانـد کشیـدن این پیکر لاغر من

اول دلم را صفــا داد آیینــه ام را جــلا داد

آخـر بـه بـاد فنـا داد عشق تـو خاکستـر مـن

www.1nafare.com

متن آهنگ دل تنگ از محمد اصفهانی

متن آهنگ دل تنگ از محمد اصفهانی

دل تنگ

سر خود را مزن اینگـونـه به سنگ

دل دیـوانـه تنـها دل تنگ

منشیـن در پس ایـن بهت گـران

مدران جامه جان را مدران

مکن ای خسته در این بغض درنگ

دل دیـوانـه تنـها دل تنگ

پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است

قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یار ترین

چه دل آزار ترین شد چه دل آزار ترین ؟

نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند

نه همین در غمت اینگونه نشاند

بـا تـو چـون دشمـن دارد سـر جنـگ

دل دیـوانـه تـنــها دل تنـگ

نـالـه از درد مکن

آتشی را کـه در آن زیسته ای سـرد مکن

با غمش باز بمان

سرخ رو باش از این عشق و سر افراز بمان

راه عشق است که همواره شود از خون رنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ . . .

www.1nafare.com

متن آهنگ تو رو کم دارم از گروه آریان

متن آهنگ تو رو کم دارم از گروه آریان

منو باز ببخش عزیزم نمی خوام دلت بگیره

می دونم که تلخه حرفام دل من بهونه گیره

چه کنم با این دلی که نداره به دوریت عادت

هر کسی باشه کنارت من می میرم از حسادت

تو رو کم دارم عزیزم بی تو غم دارم عزیزم

هر جا باشم بی تو باشم دلخوشی جایی نداره

آخه واژه ی خوشی ها بی تو معنایی نداره

وقتی توی لحظه های تلخ انتظار اسیرم

با تمامی وجودم باز بهونتو می گیرم

www.1nafare.com

متن آهنگ آفتاب مهربانی از محمد اصفهانی

متن آهنگ آفتاب مهربانی از محمد اصفهانی

آفتاب مهربانی

آفتاب مهربانی

سایه تو بر سر من

ای که در پای تو پیچید

ساقه ی نیلوفر من

با تو تنها با تو هستم

ای پناه خستگی ها

در هوایت دل گسستم

از همه دلبستگیها

در هوایت پر گشودن

باور بال و پر من باد

شعله ور از آتش غم

خرمن خاکستر من باد

ای بهار باور من

ای بهشت دیگر من

چون بنفشه بی تو بی تابم

بر سر زانو سر من

چون بنفشه بی تو بی تابم

بر سر زانو سر من

بی تو چون برگ از شاخه افتادم

زرد و سرگردان در کف بادم

گرچه بی برگم گرچه بی بارم

در هوای تو بی قرارم

برگ پاییزم

بی تو می ریزم

نو بهارم کن

نو بهارم

ای بهار باور من

ای بهشت دیگرمن

www.1nafare.com

متن آهنگ دلقک از محمد اصفهانی

متن آهنگ دلقک از محمد اصفهانی

دلقک

به زمین خوردن دلقک

یا در آوردن شکلک

واسه اینه که تو بخندی

مثل رسم شاه و تلخک

کفشای لنگه به لنگه

می پوشه که هی بلنگه

پای راستش میده جفت پا

تا پای چپش بلنگه

واسه نونه واسه نونه

تا به کارش تو بخندی

که اگه اینو بدونی

تو به دلقک نمی خندی

تو به دلقک نمی خندی

کفشای لنگه به لنگه

می پوشه که هی بلنگه

مى دونه که هر چی سنگه همه پیش پای لنگه

مى دونه که هر چی سنگه همه پیش پای لنگه

پشت این چهره خندون

اون همیشه غصه داره

این همه شکلک و بازی

واسه نونه در میاره

واسه نونه در میاره

www.1nafare.com

متن آهنگ شب افروز از محمد اصفهانی

متن آهنگ شب افروز از محمد اصفهانی

شب افروز

بینی جهان را خود را نبینی

تا چند جانا غافل نشینی

نور قدیمی شب را بر افروز

دست کلیمی در آستینی

بیرون قدم نه از دور آفاق

تو پیش از اینی تو بیش از اینی

جانی که بخشند دیگر نگیرند

مرگ است صیدی تو در کمینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را باز آفرینی

صورتگری را از من بیاموز

شاید که خود را باز آفرینی

سرکش مشو که چون شمع ازغیرتت بسوزد

دلبر که در کف او موم است سنگ خـــارا

www.1nafare.com

متن آهنگ بوی باران از محمد اصفهانی

متن آهنگ بوی باران از محمد اصفهانی

بوی باران

ای که بوی باران شکفته در هوایت

یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت

شد خزان به پایت بهار باور من

سایه بان مهرت نمانده بر سر من

جز غمت ندارم به حال دل گواهی

ای که نور چشمم در این شب سیاهی

چشم من به راهت همیشه تا بیایی

باغ من بهارم بهشت من کجایی؟

جان من کجایی

کجایی

که بی تو دل شکسته ام

سر به زانوی غم نهاده ام ، به گوشه ای نشسته ام

آتشم به جان و خموشم چو نای مانده از نوا

مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا

ای گل آشنا بیا

بیقرارم بیا

وای از این غم جدایی

وای از این غم جدایی

وای از این غم جدایی

وای از این غم جدایی

www.1nafare.com

حرکت به بالا