صفحه نخست » زیرنویس سریال

آرشیو دسته بندی ها: زیرنویس سریال خبرنامه!


زیرنویس سریال american horror story (تمام فصل ها کامل ۱-۲-۳-۴)

زیرنویس فارسی american horror story نام اصلی فیلم american horror story نام فارسی فیلم زیرنویس american horror story مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال archer

زیرنویس فارسی archer نام اصلی فیلم archer نام فارسی فیلم زیرنویس archer مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال archer دانلود زیرنویس فصل ششم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال arrow

زیرنویس فارسی arrow نام اصلی فیلم arrow نام فارسی فیلم زیرنویس arrow مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال arrow دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس agatha christies marple

زیرنویس فارسی agatha christies marple نام اصلی فیلم agatha christies marple نام فارسی فیلم زیرنویس agatha christies marple مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال atlantis

زیرنویس فارسی atlantis نام اصلی فیلم atlantis نام فارسی فیلم زیرنویس atlantis مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال atlantis دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال ۳۰_rock

زیرنویس فارسی ۳۰_rock نام اصلی فیلم ۳۰_rock نام فارسی فیلم زیرنویس ۳۰_rock مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال ۳۰_rock دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال awake

زیرنویس فارسی awake نام اصلی فیلم awake نام فارسی فیلم زیرنویس awake مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال awake  
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال a gentlemans dignity

زیرنویس فارسی a gentlemans dignity نام اصلی فیلم a gentlemans dignity نام فارسی فیلم زیرنویس a gentlemans dignity مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال band of brothers

زیرنویس فارسی سریال band of brothers نام اصلی فیلم band of brothers نام فارسی فیلم زیرنویس band of brothers مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس تک...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال agent carter

زیرنویس فارسی agent carter نام اصلی فیلم agent carter نام فارسی فیلم زیرنویس agent carter مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال agent carter...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا