صفحه نخست » زیرنویس سریال

آرشیو دسته بندی ها: زیرنویس سریال خبرنامه!


زیرنویس سریال arrow

زیرنویس فارسی arrow نام اصلی فیلم arrow نام فارسی فیلم زیرنویس arrow مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال arrow دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال atlantis

زیرنویس فارسی atlantis نام اصلی فیلم atlantis نام فارسی فیلم زیرنویس atlantis مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال atlantis دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال awake

زیرنویس فارسی awake نام اصلی فیلم awake نام فارسی فیلم زیرنویس awake مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال awake  
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال band of brothers

زیرنویس فارسی سریال band of brothers نام اصلی فیلم band of brothers نام فارسی فیلم زیرنویس band of brothers مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس تک...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال banshee

زیرنویس فارسی سریال  banshee نام اصلی فیلم banshee نام فارسی فیلم زیرنویس banshee مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال banshee دانلود زیرنویس فصل...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال bates motel

زیرنویس فارسی bates motel نام اصلی فیلم bates motel نام فارسی فیلم زیرنویس bates motel مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال bates motel...
ادامه مطلب »

زیرنویس agatha christies marple

زیرنویس فارسی agatha christies marple نام اصلی فیلم agatha christies marple نام فارسی فیلم زیرنویس agatha christies marple مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال damages

زیرنویس فارسی سریال damages نام اصلی فیلم damages نام فارسی فیلم زیرنویس damages مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال damages دانلود زیرنویس فصل...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال ۳۰_rock

زیرنویس فارسی ۳۰_rock نام اصلی فیلم ۳۰_rock نام فارسی فیلم زیرنویس ۳۰_rock مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال ۳۰_rock دانلود زیرنویس فصل دوم...
ادامه مطلب »

زیرنویس سریال homeland

زیرنویس فارسی سریال homeland نام اصلی فیلم homeland نام فارسی فیلم زیرنویس homeland مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویس فصل اول سریال homeland دانلود زیرنویس فصل...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا