صفحه نخست » سریال ها

آرشیو دسته بندی ها: سریال ها خبرنامه!

در این دسته زیرنویس سریال ها موجود می باشد.


زیرنویس salem s01

زیرنویس فارسی salem s01 نام اصلی فیلم salem s01 نام فارسی فیلم زیرنویس salem s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsalem s01  
ادامه مطلب »

زیرنویس sleepy hollow s1

زیرنویس فارسی sleepy hollow s1 نام اصلی فیلم sleepy hollow s1 نام فارسی فیلم زیرنویس sleepy hollow s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsleepy hollow s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس supernatural s6 complete

زیرنویس فارسی supernatural s6 complete نام اصلی فیلم supernatural s6 complete نام فارسی فیلم زیرنویس supernatural s6 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsupernatural s6 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس the big bang theory s04 complete

زیرنویس فارسی the big bang theory s04 complete نام اصلی فیلم the big bang theory s04 complete نام فارسی فیلم زیرنویس the big bang theory s04 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها...
ادامه مطلب »

زیرنویس the fall s1

زیرنویس فارسی the fall s1 نام اصلی فیلم the fall s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the fall s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe fall s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس the knick s1

زیرنویس فارسی the knick s1 نام اصلی فیلم the knick s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the knick s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe knick s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس the paradise s2

زیرنویس فارسی the paradise s2 نام اصلی فیلم the paradise s2 نام فارسی فیلم زیرنویس the paradise s2 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe paradise s2...
ادامه مطلب »

زیرنویس the walking dead s02

زیرنویس فارسی the walking dead s02 نام اصلی فیلم the walking dead s02 نام فارسی فیلم زیرنویس the walking dead s02 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس two and a half men s09 complete

زیرنویس فارسی two and a half men s09 complete نام اصلی فیلم two and a half men s09 complete نام فارسی فیلم زیرنویس two and a half men s09 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ...
ادامه مطلب »

زیرنویس wilfred s3 complete

زیرنویس فارسی wilfred s3 complete نام اصلی فیلم wilfred s3 complete نام فارسی فیلم زیرنویس wilfred s3 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسwilfred s3 complete...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا