صفحه نخست » سریال ها

آرشیو دسته بندی ها: سریال ها خبرنامه!

در این دسته زیرنویس سریال ها موجود می باشد.


زیرنویس scandal s01 complete

زیرنویس فارسی scandal s01 complete نام اصلی فیلم scandal s01 complete نام فارسی فیلم زیرنویس scandal s01 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسscandal s01 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس spartacus blood and sands 01 complete

زیرنویس فارسی spartacus blood and sands 01 complete نام اصلی فیلم spartacus blood and sands 01 complete نام فارسی فیلم زیرنویس spartacus blood and sands 01 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها...
ادامه مطلب »

زیرنویس supernatural s9 complete

زیرنویس فارسی supernatural s9 complete نام اصلی فیلم supernatural s9 complete نام فارسی فیلم زیرنویس supernatural s9 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsupernatural s9 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس the big c s02 complete

زیرنویس فارسی the big c s02 complete نام اصلی فیلم the big c s02 complete نام فارسی فیلم زیرنویس the big c s02 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰...
ادامه مطلب »

زیرنویس the following s1

زیرنویس فارسی the following s1 نام اصلی فیلم the following s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the following s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe following s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس the lottery s1

زیرنویس فارسی the lottery s1 نام اصلی فیلم the lottery s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the lottery s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe lottery s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس the river s01 complete 2

زیرنویس فارسی the river s01 complete 2 نام اصلی فیلم the river s01 complete 2 نام فارسی فیلم زیرنویس the river s01 complete 2 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰...
ادامه مطلب »

زیرنویس the walking dead s4

زیرنویس فارسی the walking dead s4 نام اصلی فیلم the walking dead s4 نام فارسی فیلم زیرنویس the walking dead s4 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس utopia s01

زیرنویس فارسی utopia s01 نام اصلی فیلم utopia s01 نام فارسی فیلم زیرنویس utopia s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسutopia s01  
ادامه مطلب »

زیرنویس witches of east end

زیرنویس فارسی witches of east end نام اصلی فیلم witches of east end نام فارسی فیلم زیرنویس witches of east end مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا