صفحه نخست » سریال ها

آرشیو دسته بندی ها: سریال ها خبرنامه!

در این دسته زیرنویس سریال ها موجود می باشد.


زیرنویس sherlock s02

زیرنویس فارسی sherlock s02 نام اصلی فیلم sherlock s02 نام فارسی فیلم زیرنویس sherlock s02 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsherlock s02  
ادامه مطلب »

زیرنویس state of affairs s01

زیرنویس فارسی state of affairs s01 نام اصلی فیلم state of affairs s01 نام فارسی فیلم زیرنویس state of affairs s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس the 100 s1

زیرنویس فارسی the 100 s1 نام اصلی فیلم the 100 s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the 100 s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe 100 s1...
ادامه مطلب »

زیرنویس the bridge s2

زیرنویس فارسی the bridge s2 نام اصلی فیلم the bridge s2 نام فارسی فیلم زیرنویس the bridge s2 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe bridge s2...
ادامه مطلب »

زیرنویس the it crowd s3 complete

زیرنویس فارسی the it crowd s3 complete نام اصلی فیلم the it crowd s3 complete نام فارسی فیلم زیرنویس the it crowd s3 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰...
ادامه مطلب »

زیرنویس the musketeers s01

زیرنویس فارسی the musketeers s01 نام اصلی فیلم the musketeers s01 نام فارسی فیلم زیرنویس the musketeers s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe musketeers s01...
ادامه مطلب »

زیرنویس the tomorrow people s1

زیرنویس فارسی the tomorrow people s1 نام اصلی فیلم the tomorrow people s1 نام فارسی فیلم زیرنویس the tomorrow people s1 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس torchwood s04 complete

زیرنویس فارسی torchwood s04 complete نام اصلی فیلم torchwood s04 complete نام فارسی فیلم زیرنویس torchwood s04 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسtorchwood s04 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس wallander s3

زیرنویس فارسی wallander s3 نام اصلی فیلم wallander s3 نام فارسی فیلم زیرنویس wallander s3 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسwallander s3  
ادامه مطلب »

زیرنویس sherlock s03

زیرنویس فارسی sherlock s03 نام اصلی فیلم sherlock s03 نام فارسی فیلم زیرنویس sherlock s03 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsherlock s03  
ادامه مطلب »
حرکت به بالا