صفحه نخست » سریال ها

آرشیو دسته بندی ها: سریال ها خبرنامه!

در این دسته زیرنویس سریال ها موجود می باشد.


زیرنویس skins s02 complete

زیرنویس فارسی skins s02 complete نام اصلی فیلم skins s02 complete نام فارسی فیلم زیرنویس skins s02 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسskins s02 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس the big bang theory s03 complete

زیرنویس فارسی the big bang theory s03 complete نام اصلی فیلم the big bang theory s03 complete نام فارسی فیلم زیرنویس the big bang theory s03 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها...
ادامه مطلب »

زیرنویس the killing s02 complete

زیرنویس فارسی the killing s02 complete نام اصلی فیلم the killing s02 complete نام فارسی فیلم زیرنویس the killing s02 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس the walking dead s01

زیرنویس فارسی the walking dead s01 نام اصلی فیلم the walking dead s01 نام فارسی فیلم زیرنویس the walking dead s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس wilfred s2 complete

زیرنویس فارسی wilfred s2 complete نام اصلی فیلم wilfred s2 complete نام فارسی فیلم زیرنویس wilfred s2 complete مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسwilfred s2 complete...
ادامه مطلب »

زیرنویس suits s02

زیرنویس فارسی suits s02 نام اصلی فیلم suits s02 نام فارسی فیلم زیرنویس suits s02 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsuits s02  
ادامه مطلب »

زیرنویس the company s01

زیرنویس فارسی the company s01 نام اصلی فیلم the company s01 نام فارسی فیلم زیرنویس the company s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe company s01...
ادامه مطلب »

زیرنویس the musketeers s02

زیرنویس فارسی the musketeers s02 نام اصلی فیلم the musketeers s02 نام فارسی فیلم زیرنویس the musketeers s02 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe musketeers s02...
ادامه مطلب »

زیرنویس torchwood s04

زیرنویس فارسی torchwood s04 نام اصلی فیلم torchwood s04 نام فارسی فیلم زیرنویس torchwood s04 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسtorchwood s04  
ادامه مطلب »

زیرنویس sense8 s01

زیرنویس فارسی sense8 s01 نام اصلی فیلم sense8 s01 نام فارسی فیلم زیرنویس sense8 s01 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسsense8 s01  
ادامه مطلب »
حرکت به بالا