آرشیو دسته بندی ها: O خبرنامه!


زیرنویس oculus 2013

زیرنویس فارسی oculus 2013 نام اصلی فیلم oculus 2013 نام فارسی فیلم زیرنویس oculus 2013 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسoculus 2013  
ادامه مطلب »

زیرنویس om shanti om 2007

زیرنویس فارسی om shanti om 2007 نام اصلی فیلم om shanti om 2007 نام فارسی فیلم زیرنویس om shanti om 2007 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس once upon a time in anatolia 2011

زیرنویس فارسی once upon a time in anatolia 2011 نام اصلی فیلم once upon a time in anatolia 2011 نام فارسی فیلم زیرنویس once upon a time in anatolia 2011 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ...
ادامه مطلب »

زیرنویس one hour photo 2002

زیرنویس فارسی one hour photo 2002 نام اصلی فیلم one hour photo 2002 نام فارسی فیلم زیرنویس one hour photo 2002 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود...
ادامه مطلب »

زیرنویس only yesterday 1991

زیرنویس فارسی only yesterday 1991 نام اصلی فیلم only yesterday 1991 نام فارسی فیلم زیرنویس only yesterday 1991 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسonly yesterday 1991...
ادامه مطلب »

زیرنویس ordinary people 1980

زیرنویس فارسی ordinary people 1980 نام اصلی فیلم ordinary people 1980 نام فارسی فیلم زیرنویس ordinary people 1980 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسordinary people 1980...
ادامه مطلب »

زیرنویس our man in havana 1959

زیرنویس فارسی our man in havana 1959 نام اصلی فیلم our man in havana 1959 نام فارسی فیلم زیرنویس our man in havana 1959 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰...
ادامه مطلب »

زیرنویس outcast 2014

زیرنویس فارسی outcast 2014 نام اصلی فیلم outcast 2014 نام فارسی فیلم زیرنویس outcast 2014 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسoutcast 2014  
ادامه مطلب »

زیرنویس the odd life of timothy green 2012

زیرنویس فارسی the odd life of timothy green 2012 نام اصلی فیلم the odd life of timothy green 2012 نام فارسی فیلم زیرنویس the odd life of timothy green 2012 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ...
ادامه مطلب »

زیرنویس the organizer 1963

زیرنویس فارسی the organizer 1963 نام اصلی فیلم the organizer 1963 نام فارسی فیلم زیرنویس the organizer 1963 مترجم تمام مترجم ها فرمت زیرنویس SRT/IDX/SUB نسخه های هماهنگ تمامی نسخه ها (۷۲۰p و ۱۰۸۰ و …) دانلود زیرنویسthe organizer 1963...
ادامه مطلب »
حرکت به بالا