متن آهنگ درهای بسته از آرتوش

متن آهنگ درهای بسته از آرتوش

شده کارم غمو تنها نشستن

همینه کار عاشق دلشکستن

سر راهش باید هرروز بشینم

همه عمرم شده در راه نشستن

میدونه یک نفر در انتظاره

میدونه دل تو سینش بیقراره

نمیدونه که این چشمای بیخواب

برای دیدنش شب زنده داره

خدایا اخر این عشق چی میشه

معمای منو اون حل نمیشه

تمام دلخوشیمه دیدن اون

اونم از راه دور از پشت شیشه

از پشت شیشه

اگر عشقم یه عشق سرسری بود

اگر جز او کسی ماهو پری بود

چرا دست بر نمیداره این دل

همین بسه که عشق اخری بود

چی میشه بهتر از این باشه با من

سر من رو بگیره روی دامن

نفهمیدم گناه من چی بوده

که عشقم واسه اون بودو نبوده

خدایا اخر این عشق چی میشه

معمای منو اون حل نمیشه

تمام دلخوشیمه دیدن اون

اونم از راه دور از پشت شیشه

از پشت شیشه

www.1nafare.com

متن آهنگ Those were the days از گروه کیوسک

متن آهنگ Those were the days از گروه کیوسک

Those were the days

Raskin

Once upon a time there was a tavern

Where we used to raise a glass or two

Remember how we laughed away the hours

And dreamed of all the great things we would do

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and a day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Fore we were young

And sure to have our way

La La La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La La La

Those were the days, my friend those were the days

Then the busy years went rushing by us

We lost our stary notions along the way

If by chance I’d see you in the tavern

We’d smile at one another and we’d say

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and the day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Fore we were young

And sure to have our way

La La La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La La La

Those were the days, my friend those were the days

Just tonight I stood before the tavern

Nothing seemed the way it used to be

In the glass I saw a strange reflection

Was that lonely person really me

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and the day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Fore we were young

And sure to have our way

La La La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La

La La La La La La La La La La La La

Those were the days, my friend those were the days

Through the door there came familiar laughter

I saw your face I heard you call my name

Oh my friends were older but no wiser

Fore in our hearts the dreams are all the same

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and the day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Fore we were young

And sure to have our way

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and the day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Fore we were young

And sure to have our way

Those were the days my friend

We’d thought they’d never end

We’d sing and dance

Forever and the day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Those were the days

My friend those were the days

www.1nafare.com

متن آهنگ برج عشق از آرتوش

متن آهنگ برج عشق از آرتوش

عاشق همیشه تنها

چشم انتظار فردا

دقیقه ها منتظر

پشت سر نفسها

عاشق همیشه تنها

چشم انتظار فردا

دقیقه ها منتظر

پشت سر نفسها

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

طلسم شب شکسته

بار سفر رو بسته

میخواد پیشش بمونه

هر کی با هاش نشسته

عاشقی دوباره نسیم بوی یاره

تا وقتی که بمونی دل با تو موندگاره

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

عاشق همیشه تنها

چشم انتظار فردا

دقیقه ها منتظر

پشت سر نفسها

عاشق همیشه تنها

چشم انتظار فردا

دقیقه ها منتظر

پشت سر نفسها

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

عاشقی دوبار ه امید تازه داره

رو برج سنگی عشق بارون داره می باره

www.1nafare.com

متن آهنگ آدمکها از آرتوش

متن آهنگ آدمکها از آرتوش

پرده ها رو شب گرفته جاده ها رو مه گرفته

دور ه ی زمین ما رو اسمون در بر گرفته

هر کجا بشقاب پرنده دل خاکو از جا کنده

عمر این زمین خاکی

اینروزا به مویی بنده

اینروزا به مویی بنده

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

زمینو به بند کشیدن

همه از همدیگه پاشیده شدن

چشمه های اب خشکیده شدن

ادمای عصر ماشینو فضا

میوه های خوب ما چیده شدن

همه از همدیگه پاشیده شدن

چشمه های اب خشکیده شدن

ادمای عصر ماشینو فضا

میوه های خوب ما چیده شدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

پرده ها رو شب گرفته جاده ها رو مه گرفته

دور ه ی زمین ما رو اسمون در بر گرفته

هر کجا بشقاب پرنده دل خاکو از جا کنده

عمر این زمین خاکی

اینروزا به مویی بنده

اینروزا به مویی بنده

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

زمینو به بند کشیدن

همه از همدیگه پاشیده شدن

چشمه های اب خشکیده شدن

ادمای عصر ماشینو فضا

میوه های خوب ما چیده شدن

همه از همدیگه پاشیده شدن

چشمه های اب خشکیده شدن

ادمای عصر ماشینو فضا

میوه های خوب ما چیده شدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

زمینو به بند کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

عکس زندونو کشیدن

ادمکهای فضایی تو سپیدیو سیاهی

اومدن اینجا رسیدن

زمینو به بند کشیدن

www.1nafare.com

متن آهنگ دنده سنگین از گروه کیوسک

متن آهنگ دنده سنگین از گروه کیوسک

دنده سنگین

به بیرون از اینجا راه نیست

واسه تنها بودن جا نیست

بالا سرم سقف نیست

ولی آسمون پیدا نیست

چراغ ها خاموش شدند

ستاره ها فراموش شدند

یه شب اونقدر طولانی شد که

همه ی روزها توش گم شدند

www.1nafare.com

متن آهنگ آهای خانوم از آرتوش

متن آهنگ آهای خانوم از آرتوش

اهای خانم ببخشید

که ماه بازم درخشید

تو اسمون عشقم نه ماه خوبه نه خورشید

عاشقا دونه دونه از تو کوچه تو خونه

سر کشیدن براهت به صد ۱۰۰۰ بهونه

هر کی میخوا براهت صبحو تا شب بشینه

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

هر کی میخوا براهت صبحو تا شب بشینه

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

اهای خانم ببخشید

که ماه بازم درخشید

تو اسمون عشقم نه ماه خوبه نه خورشید

عاشقا دونه دونه از تو کوچه تو خونه

سر کشیدن براهت به صد ۱۰۰۰ بهونه

عاشق شدیم و بیتو منتظر تو مهتاب

ناز نگاه چشمات برده زچشم ما خواب

ماهو ستاره اینجاس

بازار ما تو دلهاس

حتی تو روز روشن اون بالای سر ماس

اهای خانم ببخشید

که ماه بازم درخشید

تو اسمون عشقم نه ماه خوبه نه خورشید

عاشقا دونه دونه از تو کوچه تو خونه

سر کشیدن براهت به صد ۱۰۰۰ بهونه

هر کی میخوا براهت صبحو تا شب بشینه

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

هر کی میخوا براهت صبحو تا شب بشینه

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

اهای خانم ببخشید

که ماه بازم درخشید

تو اسمون عشقم نه ماه خوبه نه خورشید

عاشقا دونه دونه از تو کوچه تو خونه

سر کشیدن براهت به صد ۱۰۰۰ بهونه

عاشق شدیم و بیتو منتظر تو مهتاب

ناز نگاه چشمات برده زچشم ما خواب

ماهو ستاره اینجاس

بازار ما تو دلهاس

حتی تو روز روشن اون بالای سر ماس

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

هر کی میخوا براهت صبحو تا شب بشینه

نگاه کنه تو چشمات مهتابو توش ببینه

اهای خانم ببخشید

که ماه بازم درخشید

تو اسمون عشقم نه ماه خوبه نه خورشید

عاشقا دونه دونه از تو کوچه تو خونه

سر کشیدن براهت به صد ۱۰۰۰ بهونه

www.1nafare.com

متن آهنگ مهمون از آرتوش

متن آهنگ مهمون از آرتوش

به به ببین کی اومده

امشب یه مهمون اومده

بیاین در ا رو وا کنین

گل توی گلدون اومده

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

بعد از یه عمری اومدی

چه شادو خندون اومدی

برای کوچه های شهر ستاره بارون اومدی

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

وقتی مژتو هم میزنی

یه شهرو برهم میزنی

بکوچه باغ عشق من کاشکی بیای سر بزنی

کاشکی بیای سر بزنی

وقتی مژتو هم میزنی

یه شهرو برهم میزنی

بکوچه باغ عشق من کاشکی بیای سر بزنی

کاشکی بیای سر بزنی

به به ببین کی اومده

امشب یه مهمون اومده

بیاین در ا رو وا کنین

گل توی گلدون اومده

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گلپوش مهتاب تنش

در پیچو در تاب تنش

تخت زمرد بیارین

گل بریزین تو دامنش

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

‘گل نازم از در اومد ماه شب ۱۴ اومد

غزل و غزل شیرینو عسل توی بغل من اومد

www.1nafare.com

متن آهنگ Kiss of fire از گروه کیوسک

متن آهنگ Kiss of fire از گروه کیوسک

Kiss of fire

I touch your lips and all at once the sparks go flying

Those devil lips that know so well the art of lying

And though I see the danger, still the flame grows higher

I know I must surrender to your kiss of fire

Just like a torch, you set the soul within me burning

I must go on, I’m on this road of no returning

And though it burns me and it turns me into ashes

My whole world crashes without your kiss of fire

I can’t resist you, what good is there in trying?

What good is there denying you’re all that I desire?

Since first I kissed you my heart was yours completely

If I’m a slave, then it’s a slave I want to be

Don’t pity me, don’t pity me

Give me your lips, the lips you only let me borrow

Love me tonight and let the devil take tomorrow

I know that I must have your kiss although it dooms me

Though it consumes me, your kiss of fire

I can’t resist you, what good is there in trying?

What good is there denying you’re all that I desire?

Since first I kissed you my heart was yours completely

If I’m a slave, then it’s a slave I want to be

Don’t pity me, don’t pity me

Give me your lips, the lips you only let me borrow

Love me tonight and let the devil take tomorrow

I know that I must have your kiss although it dooms me

Though it consumes me??. the kiss of fire!!!

Aaah Burn me!!!

www.1nafare.com

متن آهنگ آخر هفته از آرتوش

متن آهنگ آخر هفته از آرتوش

یه برخورد یه لبخند توی ظهر دوشنبه

یه باروت یه کبریت مثه اتیشو پمبه

یه دیدار یه وعده توی اخر هفته

یه ادرس روی کاغذ بمن داده و رفته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

تو رو وقتی که دیدم به باغ گل رسیدم

توی خونه ی قلبم برات نقشه کشیدم

یه دیدار شبونه یه حرف عاشقونه

همین اخر هفته اینو یادت بمونه

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

یه برخورد یه لبخند توی ظهر دوشنبه

یه باروت یه کبریت مثه اتیشو پمبه

یه دیدار یه وعده توی اخر هفته

یه ادرس روی کاغذ بمن داده و رفته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

تو رو وقتی که دیدم به باغ گل رسیدم

توی خونه ی قلبم برات نقشه کشیدم

یه دیدار شبونه یه حرف عاشقونه

همین اخر هفته اینو یادت بمونه

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

این اخر هفته یاد من نرفته

وعده ی منو تو ساعتش چه وقته

www.1nafare.com

متن آهنگ یار بلا از آرتوش

متن آهنگ یار بلا از آرتوش

ای یار بلا تورو بخدا نازنکن دیگه بیا بالا بوم

که دیگه ندارم قرارو اروم

ای یار بلا قسم بخدا چشم سیاهت کرده کبابم

صورت ماهت کرده بیتابم وای

بیا بوسه زنم گوشه لباتو

بیا اشوه نکن من که فداتم

بیا بوسه زنم گوشه لباتو

بیا اشوه نکن من که فداتم

اکه ستاره بودی تو اسمونها

اگه عروس بودی بخدا تو دنیا

تو همتا نداشتیییییی نداشتی که نداشتی

ای یار بلا تورو بخدا نازنکن دیگه بیا بالا بوم

که دیگه ندارم قرارو اروم

ی یار بلا قسم بخدا چشم سیاهت کرده کبابم

صورت ماهت کرده بیتابم وای

بیا بوسه زنم گوشه لباتو

بیا اشوه نکن من که فداتم

بیا بوسه زنم گوشه لباتو

بیا اشوه نکن من که فداتم

ا که ستاره بودی تو اسمونها

اگه عروس بودی بخدا تو دنیا

تو همتا نداشتیی نداشتی که نداشتی

ای یار بلا تورو بخدا نازنکن دیگه بیا بالا بوم

که دیگه ندارم قرارو اروم

www.1nafare.com

حرکت به بالا